Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Oсновне струковне студије

 

У Школи се од школске 2017/2018. године организују основне струковне студије у трогодишњем трајању за стицање звања струковни васпитач , струковна медицинска сестра васпитач , струковни васпитач предшколске деце и струковни васпитач деце јасленог узраста..


   Наставни план за студијски програм - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ (програм има два модула) 2017/18.

   Наставни план за студијски програм - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ

   Oсновне струковне студије - струковни васпитач предшколске деце које се реализују од школске 2012/13. године

   Oсновне струковне студије - струковни васпитач деце јасленог узраста

   Одлука о упису студената у трећу годину студијског програма СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

   Одлука о еквиваленцији студијских програма

   Списак наставника и сарадника на основним студијама у школској 2017/18. години