Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Резултати испита

   Резултати писменог дела испита из предмета МАТЕМАТИКА у септембарском испитном року школске 2019/20. године

   Резултати писменог дела испита из предмета МЕТОДИКА ПОЧЕТНОГ РАЗВИЈАЊА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 1 у септембарском испитном року школске 2019/20. године

   Резултати испита из предмета ИНФОРМАТИКА у септембарском испитном року школске 2019/20. године

   Резултати писменог дела испита из предмета КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ у септембарском испитном року школске 2019/20. године

 

 

   Резултати испита из предмета МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА у јунском испитном року школске 2019/20. године

   Резултати испита из предмета СТРУЧНА ПРАКСА 1 (мастер студије) у јунском испитном року школске 2019/20. године

   Резултати испита из предмета СТРУЧНА ПРАКСА 2 (мастер студије) у јунском испитном року школске 2019/20. године

   Резултати испита из предмета МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА у јунском испитном року школске 2019/20. године