Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Материјал за наставу


МАТЕМАТИЧКО-ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ


Основи математике :

   Основи математике за васпитачеИнформатика :

 

Почетно математичко образовање :

   Почетно математичко образовање - предавања 1

   Почетно математичко образовање - предавања 2