Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МЕТОДИКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1

СП101

Увођење деце у свет писане речи

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

2

СП102

Почетно математичко образовање

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

3

СП103

Предшколско дете у природној и друштвеној средини

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

4

ИГ1

Изборна група (заједнички предмет)

II

СА

И

4

4

0

0

0

8

5

СП104

Истраживачки студијски рад (заједнички предмет)

II

СА

О

4

4

0

0

0

8

6

СП105

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

II

СА

О

-

20

Укупно ЕСПБ

60