Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ ИЗРАЗ

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1

СП301

Вокално-инструментална едукација

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

2

СП302

Дете и сценска уметност

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

3

СП303

Музичка драматизација

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

4

ИГ3

Изборна група (заједнички предмет)

II

СА

И

4

4

0

0

0

8

5

СП304

Истраживачки студијски рад (заједнички предмет)

II

СА

О

4

4

0

0

0

8

6

СП305

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

II

СА

О

-

20

Укупно ЕСПБ

60