Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1

СП401

Визуелно-просторни медији

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

2

СП402

Ликовне поетике на дечјем узрасту

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

3

СП403

Дечје интермедијалне активности

I

СА

О

4

4

0

0

0

8

4

ИГ4

Изборна група (заједнички предмет)

II

СА

И

4

4

0

0

0

8

5

СП404

Истраживачки студијски рад (заједнички предмет)

II

СА

О

4

4

0

0

0

8

6

СП405

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

II

СА

О

-

20

Укупно ЕСПБ

60